Yibanathi Song Lyrics, Vusi Nova and Dumi Mkokstad:

Table of Contents

Song Meaning

This is a beautiful prayer song by Vusi Nova and Dumi Mkokstad. The song’s core meaning in the English Language is that: God we go down on our knees, Forgive us, Don’t forsake us, I trust in you even though the road is full of thorns.

Bawo yibanathi means: May God be with us, Nge lixesha elinje “In this hard times”, Usixolele izono zethu: “forgive us our sins.”

Yibanathi Lyrics

Vusi Nova

Messiah
Ndigugqe nge dolo
Phambhi kwakho nd’yakhala smakade s’yaphela
Xolela
Ungas’lahli
Ngelixesha eli njena
El Shaddai Adonai thethelela ndiyakucela
Xolela
Nom’ indlela inameva
Ndithembhe wena
Nom’ iz’ vunguvungu zomoya zingafika mna ndithembhe wena
Ndithembhe wena

Bawo yibanathi
Nge lixesha elinje
Usixolele izono zethu

Bawo yibanathi
Nge lixesha elinje
Usixolele izono zethu

Dumi Mkokstad

Xa ukhona Thixo
Ne Xebo liknona
Xa ukhona Thixo
Ne dlela i khona

Noma nge Thixo
Ungau cishanga lo umlilo
Kodwa. yibanathi

Bawo yibanathi
Nge lixesha elinje
Usixolele izono zethu

Bawo yibanathi
Nge lixesha elinje
Usixolele izono zethu

Siya kudinga
Ooo Yehova
Nga phandle kwakho
Si ngaenza lutho

Xa ukhona
Konke kulungile

Bawo yibanathi
Nge lixesha elinje
Usixolele izono zethu

READ  Okmalumkoolkat latest EP Released: Bhlomington (Tracklist)

Great Feeling

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *