Xola Moya Wami by Nomcebo song lyrics ft Master KG (English Translation):

What does Xola Moya Wami mean

Xola moya wami means “be at peace my spirit” in English language.

Xola Moya Wami by Nomcebo song lyrics ft Master KG

Nomcebo Zikode Ft Master KG – Xola Moya Wam’ Lyrics

Xo…  Xo… Xo… Xo…
Xo… Xo… Xo… Xo…
Moya wami, moya wami (Xo)
Moya wami, moya wami (Xo, Xo)
Moya wami, moya wami (Xo)

Sunghxama ngiyazi konakele
Ntukuthelo yakho kingaphezulu
Konakele
Okomhlamba kungehlule
Mpilo le ayikho lula

Sunghxama ngiyazi konakele
Ntukuthelo yakho kingaphezulu
Konakele
Okomhlamba kungehlule
Mpilo le ayikho lula
Mpilo le ayikho lula

Xol’umoya wam uyafis’ukwenza kahle
Okomhlaba kungehlule
Xol’umoya wam uyafis’ukwenza kahle
Mpilo le ayikho lula

Xola moya wami
Xola moya wami
Xola moya wami
Moya wami, hey ! Moya wami

Xola moya wami
Xola moya wami
Xola moya wami
Moya wami, Hey ! Moya wami

Sunghxama ngiyazi konakele
Ntukuthelo yakho kingaphezulu
Konakele
Okomhlamba kungehlule
Mpilo le ayikho lula

Sunghxama ngiyazi konakele
Ntukuthelo yakho kingaphezulu
Konakele
Okomhlamba kungehlule
Mpilo le ayikho lula

Xo…  Xo… Xo… Xo…
Xo… Xo… Xo… Xo…

Xol’umoya wam uyafis’ukwenza kahle
Okomhlaba kungehlule
Xol’umoya wam uyafis’ukwenza kahle
Mpilo le ayikho lula

Xola moya wami
Xola moya wami
Xola moya wami
Moya wami, hey ! Moya wami

Xola moya wami
Xola moya wami
Xola moya wami
Moya wami, Hey ! Moya wami

Sunghxama ngiyazi konakele
Ntukuthelo yakho kingaphezulu
Konakele
Okomhlamba kungehlule
Mpilo le ayikho lula

Great Feeling

View all posts

Add comment

Your email address will not be published.

Useful Career Development Links