Sengizwile Lyrics English Translations and meaning Mas Musiq

Sengizwile Lyrics English Translations and meaning

Hai mina sengizwile – English meaning: i have had enough
Mina sengizwile my dali- English meaning: i have had enough my darling
Awusangiboni, uyange yisa – English meaning: you dont see me any more
Hai mina sengizwile – English meaning: i have had enough
Mina sengizwile my dali – English meaning: i have had enough my darling
Awusangiboni, wena uyange yisa – English meaning: English meaning: you dont see me any more
Mina sengizwile – English meaning: i have had enough
Mina sengizwile my dali – English meaning: i have had enough my darling
Ngicel’inkomo zika baba zibuyele esbayeni – English meaning: i want my cows back (lobola),
Isghub’sama tsheketshe sama tsheketshe – English meaning:
Umsindo emagcekeni, kuze kuvele ilanga – English meaning:

Oh yini ngempi? – English meaning: whats the problem
Yini ngempi my dali? – English meaning: whats the problem my darling
Awukho happy, awukho happy my dali – English meaning: you are not happy
Yini ngempi – English meaning: whats the problem
Yini ngempi my dali? – English meaning: whats the problem my darling
Awukho happy, awukho happy my dali – English meaning: you are not happy
Uhamb’esuku ubuye ekseni, inhlonipho uy’shiyephi? – English meaning: you leave in the evening and come back in the morning.
Awusa buyi emagcekeni – English meaning:
Awungithinti nasemoyeni – English meaning: you don’t touch my soul anymore
Oh bayeza abomalume, bazo cela okwethu – English meaning: the uncles are coming, to fetch that which is ours
Angithi wena ulal’emalundei, awubuyi emagcekeni – English meaning:
Oh asizee isghub’sama tsheketshe – English meaning:
Uzongi thola seng’hembe – English meaning: you will find me gone
Ungaphinde ungifonele – English meaning: dont call me anymore
Asize isghub’sama tsheketshe – English meaning:
Ungaphinde ungifonele – English meaning:
Uzon’thola seng’hembe – English meaning:

Oh bayeza abomalume, bazo cela okwethu – English meaning: the uncles are coming, to fetch that which is ours
Angithi wena ulal’emalunde, awubuyi emagcekeni – English meaning:
Oh bayeza abomalume, bazo cela okwethu – English meaning: the uncles are coming, to fetch that which is ours
Angithi wena ulal’emalunde, awubuyi emagcekeni – English meaning:

Hai mina sengizwile
Mina sengizwile my dali (Sengizwile my dali)
Awusangiboni (Hai awusangiboni)
Uyange yisa (Uyange yisa)
Hai mina sengizwile
Mina sengizwile my dali
Awusangiboni (Hai awusangiboni)
Wena uyange yisa (Uyange yisa)
Mina sengizwile (Oh sengizwilwe)
Mina sengizwile my dali (Oh sengizwile)
Ngicel’inkomo zika baba zibuyele esbayeni

Isghub’sama tsheketshe (Samatsheketshe)
Sama tsheketshe (Samatsheketshe)
Umsindo emagxhekeni (Emagcekeni)
Kuze kuvele ilanga (Kuze kuvele ilanga)

Isghub’sama tsheketshe, isghub’sama tsheketshe
Isghub’sama tsheketshe, isghub’sama tsheketshe
Isghub’sama tsheketshe, isghub’sama tsheketshe
Isghub’sama tsheketshe, isghub’sama tsheketshe
Isghub’sama tsheketshe, isghub’sama tsheketshe
Isghub’sama tsheketshe, isghub’sama tsheketshe
Isghub’sama tsheketshe, isghub’sama tsheketshe
Isghub’sama tsheketshe, isghub’sama tsheketshe

Great Feeling

View all posts

Add comment

Your email address will not be published.

Useful Career Development Links