Nathi Sithole Konke Kuhamba Kahle Lyrics:

Ndi bale le ngoma
Ne nyembezi emehlweni
Thinxo ndi thembe wena
Ma ndi nga ze ndi danyiswe
Ikathi le le ziko, jonga
Kunmyama emehlweni
Angeke zi wele phatsi inyembedzi zam
U khona wena Thinxo

Chorus:

Konke kuhamba kahle

Great Feeling

View all posts

Add comment

Your email address will not be published.

Useful Career Development Links