Dumi Mkokstad Konke Kuhamba Kahle lyrics

Ndibhala lengoma
Nenyembezi emehlweni
Thixo ndethembe wena
Mandingaze ndidaniswe

Ikati lile eziko (Jonga)
Kumnyama emehlweni
Angeke ziwele phansi
Inyembezi zam
Ukhona wena Thixo (Semi chorus)
Njengomfazi waseShunemi
Washiyu sana lufile endlini
Xa bembuza uba unjani
Na wathi konke kuhamba kahle x2

(Wathi) Konke kuhamba kahle
Kweloxetsha amehlo agcwele inyembezi (Wathi) konke kuhamba kahle Ndiyamethembu Thixo. X2

Ndibhala lengoma ndicinga ngawe
Ulele ungatyanga phezolo
Imiqamelo endlini
Ixela indaba zinyembezi zakho
Jonga ungayeki ukuthandaza
Iyoze ibenye imini uThixo uzokwesula inyembezi
Kholwa ngamandla akhe.

Semi chorus

READ  Wedding Invitation Digital Cards Designers in Pietermaritzburg | Video Invitation

Great Feeling

View all posts

Add comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *